Wednesday, October 5, 2011

MIC NS-Jumlah terkini Permohonan dibawah Program MyDaftar di Negeri Sembilan sehingga 4.10.11

Jumlah Daftar lewat kelahiran - Jumlah permohonan lengkap adalah 82 , Permohonan lulus 78, baki dalam proses 4.

Jumlah Daftar lewat kad pengenalan - Jumlah permohonan asal 31, Yang Lengkap 28, Ditolak 3, Lulus 28.

Jumlah permohonan 15(1) - Lengkap 32, Lulus 12, Dalam proses 20.

(i) Perkara 15(1) Perlembagaan Persekutuan:

(a) isteri bagi warganegara Malaysia;

(b) telah memegang taraf Pemastautin Tetap Malaysia bagi tempoh dua (2) tahun sebelum tarikh permohonan; dan

(c) berkelakuan baik

Jumlah permohonan 15(2) - Lengkap 5, Dalam proses 5.

(ii) Perkara 15(2) Perlembagaan Persekutuan:

(a) permohonan oleh ibu, bapa atau penjaga warganegara Malaysia;

(b) bagi kanak-kanak berumur di bawah umur dua puluh satu (21) tahun; dan

(c) pada masa kelahirannya, ibu atau bapanya adalah warganegara Malaysia.

Jumlah permohonan 15(A) - Lengkap 7, Dalam proses 7.

(iii) Pekara 15A Perlembagaan Persekutuan:

(a) bagi kanak-kanak berumur di bawah dua puluh satu (21) tahun; dan

(b) permohonan dalam keadaan khas yang difikirkan patut oleh Kerajaan Persekutuan.

Jumlah permohonan 16 - Lengkap 115, Lulus 13, Dalam proses 102.

(iv) Perkara 16 Perlembagaan Persekutuan:

(a) orang yang berumur lapan belas (18) tahun atau lebih;

(b) lahir di Persekutuan sebelum Hari Merdeka;

(c) memegang taraf Pemastautin Tetap Malaysia bagi tempoh tujuh (7) tahun;

(d) berniat untuk bermastautin tetap;

(e) berkelakuan baik; dan

(f) berpengetahuan mudah dalam Bahasa Melayu.

Jumlah permohonan 19 - Lengkap 106, Lulus 2, Dalam proses 104.

(v) Perkara 19(1) Perlembagaan Persekutuan:

(a) orang yang berumur lapan belas (18) tahun atau lebih;

(b) memegang taraf Pemastautin Tetap Malaysia bagi tempoh dua belas (12) tahun;

(c) berkelakuan baik; dan

(d) mempunyai pengetahuan memadai dalam bahasa Melayu.

MIC NS akan berusaha untuk dapatkan kelulusan bagi semua pemohon seccepat mungkin..

No comments:

Post a Comment